Pomnik upamiętniający zamknięcie Kopalni Rozbark

Projekt: Andrzej Szczepaniec
Lokalizacja: ul. Chorzowska, Bytom
Odsłonięcie: 2005 r.

Pomimo faktu, że pomnik ten jest stosunkowo 'młody’, uzyskanie informacji na temat jego powstania okazało się nie lada wyczynem.
Tak na prawdę udało się jedynie ustalić autora pomnika, dzięki informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu.

Historia dzielnicy Rozbark jest ciekawa, na szczególną uwagę zasługują jednak losy samej kopalni Rozbark.

Zachęcam do zapoznania się z ciekawym tekstem opisującym zamknięcie KWK Rozbark, przez pryzmat Śląskiego Teatru Tańca – Rozbark po zamknięciu kopalń – górników zastąpili tancerze

Na tablicy pamiątkowej umieszczonej na pomniku zawarto następujące daty istotne dla historii tego miejsca:
Kopalnia „Łagiewniki” Rok zał. 1824
Kopalnia „Rozbark” Rok zał 1863
Rok 1971 – Połączenie kopalń pod nazwą „Rozbark”
Rok 1999 – Zmiana nazwy na Zakład Górniczy „Bytom II”
Rok 2004 – Likwidacja Zakładu

Pomnik Kopalni Rozbark w Bytomiu

Lokalizacja – https://goo.gl/maps/9Qed3t6b1zF2
GPS: 50.342032, 18.931591