Pomnik ofiar Tragedii Górnośląskiej

Projekt: Henryk Fudali
Lokalizacja: ul. Dzierżonia, Bytom Miechowice
Odsłonięcie: 2015 r.

GPS: 50.359213, 18.854648

W hołdzie Górnoślązakom wywiezionym do Związku Sowieckiego

Epitafium na pomniku głosi:
„W hołdzie wszystkim niewinnym ofiarom zbrodni popełnionych przez
Armię Czerwoną i aparat bezpieczeństwa na Górnym Śląsku
zamordowanym, pozbawionym czci i godności, przymusowo
wywiezionych do ZSRR, zamęczonych w łagrach na „nieludzkiej ziemi”,
bezprawnie osadzonych w więzieniach i obozach.
Wieczna pamięć i cześć ofiarom Tragedii Górnośląskiej!”

„Rzeźba przedstawiająca Górnoślązaków w popularnym „krowioku” ma odzwierciedlać tragedię, jaką przeżyło tysiące mieszkańców naszego regionu wywiezionych w głąb ZSRR” – mówi o swojej pracy Henryk Fudali. Tutaj więcej o samym pomniku – Pomnik ofiar Tragedii Górnośląskiej odsłonięty

Deportacje z terenów Śląska do Związku Radzieckiego w 1945 roku

Pomnik ofiar Tragedii Górnośląskiej

Lokalizacja – https://goo.gl/maps/sdk3rqyf5uB2