Rozkwitająca (Gitara) – Nowa Huta

Autor: Józef Sękowski
Lokalizacja: os. Bohaterów Września, ul. Kleeberga, okolice bloku nr 5, Nowa Huta, 30-001 Kraków
Odsłonięcie: 1975 r.

Jedna z ciekawszych rzeźb w kolekcji, nie tylko z uwagi na formę ale także z uwagi na rozbieżność interpretacji samego dzieła.

Jak pisze Kinga Tarasek w publikacji „Rzeźby plenerowe z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku na terenie dawnej dzielnicy Nowa Huta” [1] jest to kompozycja o nieznanym tytule przedstawia grupę dwóch zwróconych ku sobie postaci, trzymających w rękach miecze. Wiedza na temat tej rzeźby jest znikoma, twórca pozostaje nieznany. W jednym z artykułów w „Głosie Nowej Huty”40 Krystyna Lenczowska przedstawiła teorię, w której tłumaczy możliwe powiązania rzeźby z nazwą osiedla, na którym została ustawiona. W roku 1975, gdy rzeźbę umieszczono w plenerze, patronami dzisiejszego osiedla Przy Arce byli dąbrowszczacy – członkowie Brygady im. Jarosława Dąbrowskiego, która uczestniczyła hiszpańskiej wojnie domowej w latach 1936–1939. Lenczowska sugeruje, że fakt ten mógł mieć wpływ na formę rzeźby, w której dopatruje się nawiązania do sztuki Pabla Picassa, autora Guerniki”.

Tak więc rzut oka na Guernikę.

A jakieś inne interpretacje ? Proszę bardzo: rzeźba przedstawia skubizowaną gitarę z ażurowym gryfem. Ogromna pusta przestrzeń otaczająca rzeźbę potęguje jej monumentalny charakter, jak pisze Monika Kozioł w rozdziale „Rzeźby plenerowe w Nowej Hucie” publikacji „Nowa Huta w kulturze, kultura w Nowej Hucie” [2].

Kilka słów o twórcy: Józef Sękowski urodził się w 1939 roku w Wesołej. W latach 1960–1966 studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w 1966 roku u docent Wandy Ślędzińskiej. W 1967 roku pracownik Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1968 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1978–2002 z regulaminowymi przerwami pełnił funkcję dziekana Wydziału Rzeźby, łącznie piętnaście lat. W latach 2002– 2005 pełnił funkcję prorektora ASP. Dyplomującą pracownię rzeźby prowadził od 1991 do 2009 roku. [3]

Pomimo braku dokumentacji autorstwo rzeźby udało się potwierdzić w 2019 roku 😉