Pomnik Tadeusza Kościuszki

Projekt: Brak danych
Lokalizacja: Park im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
Odsłonięcie: 1925 r.
GPS: 50.244933, 19.000659


Monument zadedykowany Tadeuszowi Kościuszce znajduje się w centralnym punkcie parku jego imienia w Katowicach – jest to największy teren parkowy w granicach administracyjnych miasta. Park rozciąga się między ulicami: T. Kościuszki, Mikołowską i Górnośląską. Zajmuje powierzchnię 72 ha. „W dwusetną rocznicę śmierci gen. Tadeusza Kościuszki polski parlament postanowił uhonorować jednego z najznamienitszych Polaków, który do dziś dnia zajmuje należne miejsce w historii. Wyrazem tego stały się, przyjęte przez Sejm RP oraz Senat RP, uroczyste uchwały ustanawiające Rok 2017 – rokiem Tadeusza Kościuszki.” [Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch Narodów i kontynentów]

Obok Kościuszki – polityka, myśliciela, pojawia się i Kościuszko – wódz, umiejętnie prowadzący działania w kampaniach amerykańskich, w okresie wojny w obronie Konstytucji, czy wreszcie w początkowym okresie Insurekcji. Nawet w dzisiejszych podręcznikach odczytać to można jako przebłysk geniuszu dowódcy; jako jego osobowe, rzec można, nadludzkie cechy wodza, nie zaś uporczywej, systematycznej pracy, która nosiła wszelkie znamiona badań naukowych i ich praktycznego wdrażania. [Tadeusz Kościuszko – inżynier wojskowy przełomu epok]

Poniżej jedna z kilkunastu ilustracji z publikacji T.Kościuszki – „Manoeuvres of Horse Artillery„, opisującej techniczne aspekty manewrów artylerii konnej.

Z całą publikacją można zapoznac się tutaj 

Pomnik Tadeusza Kościuszko

Lokalizacja – https://goo.gl/maps/e6UX17WgXZag5Jqe8