Pomnik pamięci Żołnierzy Górników

Projekt: Henryk Fudali
Lokalizacja: ul. Wojciecha Kilara, Bytom
Odsłonięcie: 15.10.2016 r.

GPS: 50.341251, 18.929298

Pierwszy w Polsce pomnik upamiętniający żołnierzy górników został odsłonięty 15 października 2016 r. przed budynkiem Teatru Rozbark. O jego budowę zwrócili się do prezydenta Bytomia członkowie Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników – Żołnierze górnicy mają swój pomnik. Pierwszy w Polsce, W Bytomiu stanie pomnik upamiętniający żołnierzy górników.

Pomnik przedstawia wyłaniający się z kopalnianego chodnika wagonik z urobkiem węgla, na którym położona jest charakterystyczna dla członków wojskowych batalionów pracy czapka żołnierska.

Wojskowy Korpus Górniczy – formacja wojskowej służby zastępczej utworzona w 1949, zlikwidowana w 1959. Kierowano do niej mężczyzn (młodych poborowych), których uznawano za przeciwników politycznych, niebezpiecznych dla wprowadzanego siłą ustroju komunistycznego w Polsce – w szczególności byłych członków organizacji niepodległościowych i antykomunistycznych (m.in. Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne itp.), synów przedwojennej inteligencji i tzw. kułaków. Służba ta miała charakter pracy przymusowej – Wojskowy Korpus Górniczy

Pomnik wygląda masywnie i imponująco, jednak wykonany jest z tworzywa (prawdopodobnie z akrylu) pomalowanego w sposób imitujący metal.

Pomnik pamięci Żołnierzy Górników

Lokalizacja – https://goo.gl/maps/VEh9Rt4LjUJ2