Misie I – Rzeźba plenerowa

Nazwa: Misie I
Autor: Józef Sawicki, Henryk Fudali
Odsłonięcie: 1979
Lokalizacja: Bytom, Park Miejski
Styl: Socrealizm