Pomnik Hrabiego Redena

Projekt: Theodor Erdmann Kalide (replika – Augustyn Dyrda)
Lokalizacja: Plac Hutniczy, Chorzów
Odsłonięcie: 1852 r. (replika 2002 r.)

GPS: 50.2974, 18.9557

Fryderyk Wilhelm hrabia von Reden zwany jest „ojcem górnośląskiego przemysłu”. W roku 1852, z okazji rocznicy 50. lat od uruchomienia pierwszego wielkiego pieca w hucie Królewskiej (niem. Königshütte), na wzgórzu w Królewskiej Hucie postawiono Redenowi pomnik, autorstwa rzeźbiarza Theodora Erdmanna Kalidego (zniszczony w lipcu 1939 r. przez działaczy „Związku Stowarzyszeń Polskich Chorzowian”, odbudowany i ponownie odsłonięty rok później, i powtórnie usunięty po zajęciu Chorzowa przez Polskę po II wojnie światowej). Odtąd wzgórze nazywano Redenberg (Góra Redena). Chociaż nazwę oficjalnie zmieniono po wojnie na Górę Wyzwolenia, jednak nazwa Góra Redena jest używana przez mieszkańców miasta do dziś [Wikipedia.

Fryderyk Wilhelm hrabia von Reden (23 III 1752-3 VII 1815) Dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego, pruski minister przemysłu.

Odsłonięciu repliki pomnika w 2002 roku towarzyszyło wiele emocji – W Chorzowie odsłonięto pomnik Friedricha Wilhelma von Redena.

W grudniu 2017 pomnik został odziany przez Chorzowskie seniorki w 5-metrowy szal i czapkę – Hrabia Reden ma czapkę i szalik.

Pomnik Hrabiego Redena

Lokalizacja – https://goo.gl/maps/SdQCPjv2CeB2