Grób zbiorowy 28 Żołnierzy Wojska Polskiego

Projekt: Gerarda Grzywaczyk
Lokalizacja: Cmentarz parafii św. Jadwigi przy ul. Drzymały, Chorzów
Odsłonięcie: 1 września 1976 r.

GPS: 50.290761, 18.950532

Grób zbiorowy zlokalizowany jest na cmentarzu parafii św. Jadwigi przy ul. Drzymały. Pomnik został odsłonięty 1 września 1976 roku. Do tego czasu znajdowały się w tym miejscu mogiły żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Pomnik wykonany został z czerwonego piaskowca według projektu Gerarda Grzywaczyka. W zbiorowym grobie pochowano ekshumowane szczątki 28 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie II wojny światowej. – za Chorzowskie Pomniki.

Grób zbiorowy 23 Żołnierzy Wojska Polskiego

Lokalizacja – https://goo.gl/maps/fAgcNv3mftv