Pomnik Żołnierzy Polskich

Projekt: Tadeusz Ślimakowski
Lokalizacja: Cmentarz parafii WNM Panny przy ul. Granicznej, Chorzów
Odsłonięcie: 11 października 1977 r.

GPS: 50.269456, 18.933800

Pomnik projektu artysty rzeźbiarza Tadeusza Ślimakowskiego. Opatrzony jest napisem: „Chwała żołnierzom polskim poległym w walkach o wyzwolenie Ojczyzny”. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 11 października 1977 roku. – za Chorzowskie Pomniki

Pomnik Żołnierzy Polskich
Lokalizacja – https://goo.gl/maps/ZDGYHU7PEdo