Rzeźba Rytm I

Lokalizacja: al. Główna – Park Śląski, Chorzów
Odsłonięcie: 1965r.

GPS: 50.283439,18.977825

Autorstwo datowanej na II połowę XX wieku (1965?) rzeźby przypisuje się Janowi Ślusarczykowi bądź Jerzemu Sadowskiemu. Wykonane ze sztucznego kamienia, abstrakcyjne dzieło składa się z płytkiej misy i umieszczonego w niej wertykalnego elementu. Zasadnicza część kompozycji powstała poprzez ustawienie jeden na drugim dziewięciu modułów o analogicznej budowie, przypominających trójramienne gwiazdy o zaoblonych ramionach. Pomiędzy poszczególnymi członami dodatkowo występują przewężenia. Forma jak tytuł rzeźby wskazują, iż intencją artysty było trójwymiarowe zobrazowanie rytmu – za Napraw sobie miasto

Rzeźba Rytm I jest jednym z elementów Galerii Rzeźby Śląskiej zlokalizowanej w Parku Śląskim.

Galeria Rzeźby Śląskiej – plenerowa ekspozycja rzeźb powstała z inicjatywy Jerzego Ziętka jako realizacja pomysłu artystów katowickiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Pomysł polegał na zapraszaniu wybranych rzeźbiarzy do udziału w wystawie plenerowej. Artyści wykonywali na ekspozycję rzeźby gipsowe, z których (po ocenie komisji kwalifikacyjnej i widzów) kilka było wybieranych do realizacji w trwałym materiale tworząc stałą plenerową wystawę. Z czasem formuła wystaw została zmieniona – artyści przywozili szkice i na ich podstawie wybierane były projekty do realizacji. Parkowe ekspozycje miały być wymieniane częściowo co dwa lata. Pierwszy plener miał miejsce w 1963 roku (wystawiono wówczas 18 prac), ostatni w 1983. Organizatorami wystaw byli Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku (obecnie Park Śląski) oraz Związek Polskich Artystów Plastyków. Galeria nie posiada motywu przewodniego. Rzeźby reprezentują różnorodne tematy i warsztaty, ilustrują główne tendencje powojennej sztuki rzeźbiarskiej. Wartość galerii polegała na przybliżaniu przeciętnemu widzowi wybitnych dzieł sztuki. Dla artystów była to możliwość wymiany doświadczeń i pokazania swojego dorobku – za Wikipedia –
Rzeźby w Parku Śląskim

Rytm I
Lokalizacja – https://goo.gl/maps/HA6ndHdyiv92