XXX-lecie Zjednoczenia Polskiego Ruchu Młodzieżowego

Lokalizacja: róg ulic Gałeczki i Młodzieżowej, Chorzów
Odsłonięcie: 1978 r.

GPS: 50.290631, 18.958946

Pomnik upamiętniający 30-lecie zjednoczenia ruchu młodzieżowego i nadanie osiedlu imienia Związku Młodzieży Polskiej – 2 głazy + tablica upamiętniająca XXX-rocznicę Zjednoczenia Polskiego Ruchu Młodzieżowego.

Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) – młodzieżowa organizacja ideowo-polityczna, działająca w Polsce w latach 1948-1957 i wzorowana na radzieckim Komsomole. Powołana została przez rządzących krajem komunistów do realizowania polityki ich partii wobec młodzieży, służyła indoktrynacji młodych, kształceniu nowych kadr dla władzy oraz pomocy w przebudowie społeczeństwa na modłę komunistyczną. Stanowiła jeden z symboli polskiego stalinizmu – za Wikipedia –
Związek Młodzieży Polskiej (ZMP)
, Młodzież w PRL, Marek Wierzbicki, Młodzież w PRL, Warszawa 2009

Dyskusja o młodzieży w PRL i nie tylko – Dyskusja – Młodzież w PRL

XXX-rocznica Zjednoczenia Polskiego Ruchu Młodzieżowego

Lokalizacja – https://goo.gl/maps/UCijP1Shjq92