Górnik

Projekt: Walter Tuckermann
Lokalizacja: ul. Wojciecha Kilara, Bytom
Odsłonięcie: 1935 r. (w obecnej lokalizacji od 12.2017)

Styl: Realizm
GPS: 50.341715, 18.929538

Przez kilkadziesiąt lat rzeźba była częścią krajobrazu byłej KWK „Centrum” w Bytomiu. Teraz stanęła w sąsiedztwie dawnej Cechowni KWK „Rozbark”, gdzie od kilku lat funkcjonuje Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Pomysł na przeniesienie rzeźby zrodził się w 2015 roku kiedy rozpoczęto likwidację KWK „Centrum” w Bytomiu. Rozmowy prowadzone między miastem a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. zakończyły się w 2017 roku. Najpierw 30 stycznia radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę w sprawie przejęcia rzeźby z SRK-a na rzecz gminy Bytom w formie darowizny, a 7 lutego między miastem a Spółką podpisano umowę, dzięki czemu gmina przejęła rzeźbę, która właśnie stanęła obok byłej Cechowni KWK „Rozbark” – [1]

Jest to odlew z brązu powstały w 1935 roku z wyrytym na podstawie podpisem autora, stanowiący ozdobę i symbol kopalni, a jednocześnie cenny element dziedzictwa kulturowego miasta. Postać górnika od samego początku była bardzo lubiana przez pracowników kopalni byłej KWK „Centrum” w Bytomiu. Z okazji Barbórek przebierano go w tradycyjne mundury górnicze, z okazji mniejszych uroczystości, zakładano mu hełm górniczy. [2]

Źródło http://fotopolska.eu/506399,foto.html?o=b120954

A tuż po odsłonięciu nasz górnik, mógł wyglądać tak…

Górnik

Lokalizacja – https://goo.gl/maps/2HbAcemcxGL2