Pelikany

Projekt: Tadeusz Sadowski
Lokalizacja: Park Miejski im. Kachla, Bytom
Odsłonięcie: 1978 r.

Styl: Socrealizm
GPS: 50.351504, 18.901007
Lokalizacja – https://goo.gl/maps/ERaeop3UxrN2

Rzeźba plenerowa zlokalizowana na wyspie na stawie południowym w Parku im. Kachla. Przez długi czas zarośnięta krzakami i praktycznie niewidoczna. Przy renowacji stawu uporządkowano całą wyspę a rzeźbę odmalowano. Dopiero wtedy stała się widoczna, jednak nadal niedostępna. Wyspa znajduje się na środku stawu i dostęp możliwy jest tylko dla odważnych …po lodzie.
***aktualizacja 2018***

***2018***

Drzewa otaczające 'stado pelikanów’ skutecznie uniemożliwiały przeprowadzenie 'skanowania’. Poniżej zamieszczam chmury punktów pozwalające nieco 'zbliżyć’ się do obiektu.

Kormorany