Gwarek nr 11 – Tarnowskie Góry Pniowiec

Lokalizacja: skwer przy ul. Jagodowej i Okrężnej, Tarnowskie Góry, Dzielnica Pniowiec
Odsłonięcie: 02.12.2023 r.

Tradycją stało się, że tuż przed Barbórką w Tarnowskich Górach odsłaniana jest nowa rzeźba gwarka. Stało się tak i tego roku, i otóż 02.12.2023 o godzinie 12.30 dokonano uroczystego odsłonięcia nowej rzeźby. Tegoroczny gwarek pozuje z „pniokiem” przygotowanym do zabudowy (jak można się domyślać po przygotowanym wcięciu, tzw. olunku).

Postać tegorocznego Gwarka jak i jego umiejscowienie na mapie Tarnowskich Gór, w dzielnicy Pniowiec, łączy wspominany „pniok” właśnie. Otóż nazwa dzielnicy Pniowiec według niemieckiego językoznawcy Heinricha Adamy’ego pochodzi od polskiej nazwy „pnia”. W swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia on jako najstarszą zanotowaną nazwę miejscowości Pniowek podając jej znaczenie „Holzstammplatz”, czyli po polsku „Miejsce wśród pni”. Nazwa ta doskonale uwidoczniona jest w herbie dzielnicy.

Rzućmy jednak jeszcze okiem na owy pniok, który nasz gwarek trzyma w dłoniach. Teoria mówi tak:

…jednak tutaj zapewne zwizualizowano dawny sposób przygotowania elementów obudowy chodnika, odmienny od opisywanych w sposobie tworzenia wiązania polskiego

Najnowszy Gwarek prezentuje się następująco.