Maj 2018

Górnicy

Projekt: Marian Wnuk Lokalizacja: Stadion Śląski, Chorzów Odsłonięcie: 1964r.

Pomnik Bohaterskich Harcerzy Chorzowa

Projekt: Gerarda Grzywaczyk Lokalizacja: ul. Ryszki / Gałeczki, Chorzów Odsłonięcie: 3 czerwca 1988r.

Pomnik ku czci poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty

Projekt: Tadeusz Gruszczyński (rekonstrukcja wykonana w pracowni Roberta Sobocińskiego) Lokalizacja: ul. 75 Pułku Piechoty, Chorzów Odsłonięcie: 02.06.1934r. (zrekonstruowany 02.06.2000r.)

Pomnik Fryderyka Chopina

Projekt: Tomasz Rainhold Domin Lokalizacja: ul. Dąbrowskiego, Chorzów Odsłonięcie: 16.10.1949r.

Pomnik Mirosława Breguły lidera UNIVERSE

Projekt: Jacek Kiciński Lokalizacja: Plac Piastowski, Chorzów Odsłonięcie: 6 listopada 2010 r.

Grób zbiorowy 28 Żołnierzy Wojska Polskiego

Projekt: Gerarda Grzywaczyk Lokalizacja: Cmentarz parafii św. Jadwigi przy ul. Drzymały, Chorzów Odsłonięcie: 1 września 1976 r.

Kobieta i mężczyzna

Projekt: Jerzy Kwiatkowski Lokalizacja: ul. Dąbrowskiego – Urząd Stanu Cywilnego, Chorzów Odsłonięcie: 1964 r.

Poległym w Obronie Ojczyzny w latach 1939-1945

Projekt: Andrzej Szczepaniec Lokalizacja: ul. Główna, Chorzów Odsłonięcie: 9 maja 1990 r.

Pomnik Powstańców Śląskich

Lokalizacja: ul. Franciszkańska, Chorzów Odsłonięcie: 9 maja 1963 r.

Pomnik Żołnierzy Polskich

Projekt: Tadeusz Ślimakowski Lokalizacja: Cmentarz parafii WNM Panny przy ul. Granicznej, Chorzów Odsłonięcie: 11 października 1977 r.